Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Error

There is an error in logos/predplatne