Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Novinka

2021/01 Logos

Vyvedu je na svou Svatou horu
Může být postavena na chrámové hoře synagoga?
Cena: 2,00 €
 

Akcia