Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Novinka

Craig Groeschel

Nebezpečné modlitby

Zmeňte svoje modlitby a zmeníte svoj život! Položili ste si už niekedy otázku: „Prečo Boh neodpovedá na moje modlitby?“
Cena: 9,50 €
 

Akcia