Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Novinka

2022/02 Logos

Konferencia Festival života
Pastor Enoch Adeboye na Slovensku
Cena: 3,00 €
 

Akcia