Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Novinka

Keller Timothy, Keller Kathy

Božia múdrosť pre zmysluplný život

Zamyslenia na každý deň z knihy Príslovia
Biblická kniha Príslovia je o Božej múdrosti. Príslovia vysvetľujú, ako máme konať a ako sa rozhodovať, keď chceme žiť s Bohom.
Cena: 15,00 €
 

Akcia