A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)O nás

Kresťanské spoločenstvá patria k hnutiu modernej kresťanskej reformácie, ktorá sa snaží o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického kresťanského života, spočívajúceho v osobnom vzťahu s Bohom a v nasledovaní odkazu Ježiša Krista. Tak, ako celé letnično-charizmatické hnutie veríme, že Boh sa nemení a že je možné, aby sa prejavoval tak, ako v prvej cirkvi, svojím pôsobením, ktoré môže byť aj nadprirodzené. Veríme tomu, že Duch Svätý sa dokáže osobne dotknúť života človeka, umožniť mu zakúsiť Božiu lásku a moc a pozitívne zmeniť jeho život.

Kresťanské spoločenstvá sa snažia uspokojiť ľudí pri hľadaní zmyslu života a ozajstných kresťanských hodnôt. Keď ľudia čítajú Bibliu a spoznávajú ju, získavajú tak odpovede na základné otázky svojho života. Základom našej práce je teda dôkladné a systematické oboznamovanie verejnosti s textami Písma. Poznanie Božieho slova ovplyvňuje priebeh našich stretnutí, spôsob uctievania Boha a v neposlednom rade každodenný život jednotlivých kresťanov. Biblické princípy platia tiež pre „obyčajné“ oblasti ľudského života, akými sú rodina alebo práca.

Okrem štandardných stretnutí napĺňame duchovné potreby a túžby ľudí aj tak, že robíme verejné prednášky, mnohokrát za účasti hostí zo zahraničia, ktorí zastupujú podobné kresťanské hnutia, a premietame filmy s duchovnou tematikou určené pre širokú verejnosť.

Kresťanské spoločenstvá majú početné kontakty a prepojenia na cirkvi a organizácie na Slovensku aj v zahraničí. Sme presvedčení o dôležitosti našej práce. Veríme, že návrat k skutočným kresťanským hodnotám, ktoré sú hodnotami vyplývajúcimi z Božieho slova (Biblie), je prospešný pre našu spoločnosť v tejto generácii aj do budúcnosti. V tomto presvedčení nás podporuje skutočnosť, že vidíme, ako sa zo spoločnosti vytrácajú tradičné konzervatívne hodnoty, ako sú úcta k životu alebo k rodine.

Fotogaléria

V našej fotogalérii nájdete fotografie z bohoslužieb
a iných zborových udalostí.

homepage_onas_gallery.jpg, 1 kB

Skutočné príbehy

Prečítajte si pravdivé príbehy ľudí, ktorí spoznali, že Boh je živý a vie človeku pomôcť aj dnes!

homepage_onas_gallery.jpg, 1 kB

Práca s deťmi

Aktívne sa venujeme vzdelávaniu detí a mládeže.


homepage_onas_gallery.jpg, 1 kB