Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Logos apríl 2017


Vyberáme

Pokračujeme

Daniel Šobr | Pokračujeme

Pokračujeme

Ó Hospodine, Ty si blízko a všetky Tvoje príkazy sú pravda. Čítať viac...