Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Logos marec 2018


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Ak poviem, že žijeme pohnuté časy, tak sa trochu opakujem. No v súčasnosti, najmä pre Slovensko, je to ozaj príhodné. Čítať viac...