A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Logos apríl 2017


Vyberáme

Pokračujeme

Daniel Šobr | Pokračujeme

Pokračujeme

Ó Hospodine, Ty si blízko a všetky Tvoje príkazy sú pravda. Čítať viac...