Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Logos január 2018


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Rok začal podľa očakávania. Tak ako každoročne, začali sme modlitbami a pôstami. Čítať viac...

NF Milost

Jaroslava Marcienková | Zo života cirkvi

NF Milost

Česko-slovenský nadační fond Milost pro pomoc lidem v nouzi Čítať viac...

Anjeli - Charles a Annette Capps

Redakcia | Predstavujeme

Anjeli - Charles a Annette Capps

Poznať ich význam, uvoľniť ich moc Čítať viac...