Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos september 2018


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Tohoročná úroda hrozna je mimoriadna. Nielenže sa ho urodilo veľké množstvo, ale vynikajúce je, aj čo sa týka kvality, obsahuje vysoké percento cukru, ale i vitamínov a ďalších látok. Vinice dobre zarodili. Čítať viac...

Kresťanská kvapka krvi

Jakub Štugner | Zo života cirkvi

Kresťanská kvapka krvi

Táto výnimočná akcia sa uskutočnila 12.9.2018 v zbore KS MILOSŤ Brezno. Ústrednou myšlienkou akcie bolo heslo: „Pomôžme zachrániť životy.“ Čítať viac...