Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Logos január 2019


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Prečo je stále dobré povzbudzovať sa ku kázaniu evanjelia? Čítať viac...