Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Logos január 2022


Vyberáme

Rok 2022

Jaroslav Kříž | Téma

Rok 2022

Možno to bude znieť ako fráza, ale nachádzame sa v zlomovom okamihu dejín. Čítať viac...

Úžasná milosť

Daniel Šobr | Vyučovanie

Úžasná milosť

Celé naše spasenie stojí na Božej milosti. Čítať viac...

Ježíš, Král Králů 2. část

Németh Sándor | Prevzaté z Új Exodus

Ježíš, Král Králů 2. část

Polemiky o otázkách přístupu k politice a formám vládnutí. Čítať viac...