Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

365 biblických povzbudení

365 biblických povzbudení

365 biblických povzbudení  je nový kresťanský projekt a jeho hlavnou myšlienkou je ponúknuť moderným spôsobom pravidelné čítanie Biblie, aby si kresťania vybudovali užší vzťah k Biblii v každodennom živote.

Pripravený je denný plán čítania, v ktorom sú kombinované pasáže zo Starej a Novej zmluvy. Súčasťou každodenného plánu sú aj krátke 6 minútové videá s povzbudením, odborným výkladom alebo komentárom.                                                                                                   
Viac o projekte: www.youtube.com/watch?v=4kdU1nPJwVE  alebo na: www.bibliazarok.sk   


Späť na správy