A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Abrahámov stán

Abrahámov stán

Prvý jarný víkend strávili deti v Banskej Bystrici hľadaním Abrahámových zasľúbení. Pod vedením detského klubu Olivky ich čakali dva dni plné hier, súťaží aj chválenia Pána.

V piatok podvečer dva rody - Abrahámovcov a Lótovcov - vyšli z Úru Chaldejov, aby svoje stány, alias karimatky, spacáky či skutočné stany rozložili v údolí Sodomy a Gomory alebo v Kanaáne. V Sodome spoločne skúmali rozdiely medzi dobrým a zlým, Kanaán prebehli v štafete po dĺžke i po šírke a nevynechali ani počítanie Abrahámovho potomstva. Už pri príchode do budovy sa nedali prehliadnuť stovky hviezd na stenách, schodoch, podlahách a ďaľších možných i nemožných miestach. Po dvoch hodinách trpezlivosti, sa na ne decká vrhli v snahe získať z nich čo najviac. 

V čase hladu, t. j. večere nás pohostili v egypskej krajine umiestnej v zborovom bufete a keď už boli brušká sýte, nastal čas na večerné kino, kde bežal príbeh o živote Abraháma. Samozrejme, bez pukancov by to nebolo ono. :) Dobre naladení sme večer zakončili chválami a tancom za doprovodu Hillsong kids.

V sobotu sme sa po dobrej rozcvičke a ešte lepších raňajkách pustili do ďalších aktivít zameraných na tímovú spoluprácu. Pozbierali sme výzbroj Božiu, zopakovali si život Abraháma a nakoniec nechýbalo ani vyvedenie zo Sodomy v súťaži o najkvalitnejšie prevedenie Lótovej ženy.

Verím, že deťom sa toto naše spoločné "dobrodružstvo" páčilo a budú naň radi spomínať. Nie je nič krajšie ako vidieť, že aj v ich malých srdiečkach milujú Pána. 


Späť na správy