Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

AKO ZLEPŠIŤ RODINNÝ ŽIVOT

AKO ZLEPŠIŤ RODINNÝ ŽIVOT

Odporúčam všetkým manželom zúčastniť sa na dnešnom (piatkovom) zhromaždení, lebo budem hovoriť o tom, ako zlepšiť rodinný život.

- pastor Jaroslav Kříž -

 

piatok | 15.5.2020 | 18:00 h. | Banská Bystrica

 

 


Späť na správy