Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Aktualizácia programu pre Banskú Bystricu a okolie

Aktualizácia programu pre Banskú Bystricu a okolie

Aktualizujeme program na nasledovné obdobie (od pondelka 18.5.2020).

V pondelok budú bývať modlitby, dnes (18.5.2020) budú mať stretnutie ženy, ďalší týždeň budú spoločné modlitby. V stredu bude bývať štandardná bohoslužba, v nedeľu budú bohoslužby dve. Upozorňujem, že v nedeľu treba začať načas (09:00 a 11:30 h.). Dobre sa rozbehla Mládež, bude bývať v nedeľu o 14:30 h. Okrem toho pokračujú niektoré skupiny a tiež aj niektoré virtuálne skupiny.

Program bude nasledovný:

Pondelok I 18:00 I modlitby  (ženy / spoločné modlitby)
Streda I 18:00 I Bohoslužba
Nedeľa I 09:00 I Bohoslužba č.1  (treba začať načas)
  I 11:30 I Bohoslužba č.2  (treba začať načas)
  I 14:30 I Mládež

Späť na správy