A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Americký vs český Bůh

Americký vs český Bůh

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny vs Anděl páně

Šel jsem do kina. Na doporučení své dcery, jsem šel s manželkou na americký film Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny. Film o životě muže jménem Desmond Doss, křesťana, muže věřícího v Boha, muže, který se rozhodl bránit svou vlast beze zbraně v ruce. Příběh o podceňování, pohrdání a šikanování muže, vojáka, jehož víře nikdo nerozumí a který, v ohni nejprudšího boje vynese na svých zádech 75 raněných vojáků své zničené jednotky. Příběh hrdiny, muže, který v nejprudší bitvě, kdy vojáci padají po desítkách a Ďábel a smrt tančí svůj tanec, volá k Bohu: „Proč tu jsem? Co mám dělat?“, aby v zápětí uslyšel zoufalé volání raněného: „God, help me, help me… .“ Muže, vyčerpaného na smrt, který sám pod palbou nepřítele, volá k Bohu: „Ještě jednoho, Pane, ještě jednoho… .“

Silný příběh. Poprvé jsem v kině zažil, že Bůh a víra v něj, byl diváky vnímán s úctou, že věřící byl vnímán jako hrdina, někdo, kdo má víc než ti, kteří nevěří. Poprvé jsem také vnímal dojetí a slzy několika diváků okolo mně…

Shodou okolností dávali ve vedlejším sále druhý díl oblíbené pohádky Anděl páně. Také film o Bohu, tentokrát o tom, jak jej vnímáme my Češi. Milý popleta Bartoška, Bůh všemohoucí, andělé, ďáblové, Bohdalka v očistci…Režisér, katolík Strach, natočil jistě vděčnou a divácky přijímanou pohádku. Ale ono je to víc než pohádka, ono to ukazuje, kým je Bůh pro nás, Čechy. Popleta, kterému se pomalu, ale jistě nebe a jeho provoz vymyká z ruky, Bůh faráře Otíka ze „Slunce, seno jahody“, celé je to takové milé, vánoční, laskavé a kulturní. Má to jen jednu chybu – celé je to lež.

Bůh takový není a nebe takové není a konečně, ani svět takový není.

Žijeme ve světě, kde jsou děti zabíjeny, zajatcům řezány hlavy a kde válka, Ďábel a smrt opět tančí své tango. Nežijeme v pohádce, ale ve světě, který zoufale potřebuje Boha, světě, který volá: „Help me, help me!“

Bůh toto volání vyslyšel, a poslal Spasitele. Nyní o vánocích si to bude svět připomínat.

„Na tobě a na mně však Bůh chce víc, než si to připomínat. Postavme se „do mezery“ za tento svět a volejme k Bohu, připomínejme mu, že On slíbil, že když se jeho lid k němu obrátí, napraví své cesty, tak On , Bůh, uzdraví zemi…“

A naše země je smrtelně nemocná. Raněná nevírou potřebuje uzdravit.

Bůh, ke kterému se obracel Desmond Doss, ten má moc uzdravit!

Díky, že není jen americký!

Zdroj: milost.cz, 1.12.2016
Späť na správy