A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Anjeli | Charles Capps, Annette Capps

Anjeli | Charles Capps, Annette Capps

Je dôležité, aby sme poznali význam anjelov a uvoľnili ich moc. Anjeli chcú byť súčasťou každej oblasti tvojho života. Tieto nadprirodzené Božie bytosti čakajú iba na to, aby si vyslovil Božie slovo.

Boh stvoril anjelov, aby reagovali na Jeho Slovo, takže... Dávaj pozor na to, čo hovoríš, tvoji anjeli počúvajú.

  - Slová pochybnosti a neviery tvojich anjelov zviažu.
  - Nesprávne hovorenie a nesprávne modlitby anjelov provokujú.
  - Slová viery ich uvoľňujú k tomu, aby pracovali v tvoj prospech.

Anjeli pôjdu pred tebou a spôsobia tvojej ceste zdar!

V prípade záujmu si knihu môžete objednať v našom e-shope.


Späť na správy