Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Benny Hinn | Dobré ráno, Duchu Svätý

Benny Hinn | Dobré ráno, Duchu Svätý

V tejto knihe Benny Hinn podáva vnútorné pohľady a pravdy, ktoré ho Boh učil niekoľko rokov. Získaš hlbšie porozumenie Božej Trojice a ako členovia Trojice jednajú navzájom medzi sebou a s nami. Tiež zistíš: ako spoznať hlas Ducha Svätého, zoznámiš sa so siedmimi krokmi k účinnejšiemu modlitebnému životu, nájdeš zdroj a cieľ Božieho pomazania, odhalíš slobodu od strachu z "neodpustiteľného" hriechu a objavíš pre seba Boží majstrovský plán.

To, čo sa prihodilo Benny Hinnovi v studený zimný večer v Toronte, zmenilo jeho život naveky. Duch Svätý vstúpil do jeho života takým dramatickým dpôsobom, že ho to úplne zmenilo. "Odrazu som vedel, že Duch Svätý je pre mňa dnes!", hovorí Benny Hinn.

Si pripravený stretnúť sa s Duchom Svätým osobne a intímne? Si ochotný počúvať jeho hlas? Si pripravený spoznať ho ako osobu?

V prípade záujmu si knihu môžete objednať v našom e-shope.


Späť na správy