Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Biblická škola

Biblická škola

Rozmýšľame, ako ďalej s Biblickou školou. Vďaka Bohu, 3. ročník dokončil slušný počet študentov. Sľúbili sme, že im dáme jeden semester oddych. Pokračovanie bude v roku 2022 – jeden semester, téma: Systematická teológia + dokončíme epištoly.

Čo s prvým ročníkom? Ja som mal na jar 2021 Biblickú školu, ktorej cieľom bolo posilnenie vedúcich u nás, ale hlavne v zahraničí. Bolo to dobré.

Preto prvý ročník urobíme nasledovne: Škola bude bývať v posledný pondelok v mesiaci o 18:00 hod. (5 stretnutí). Prvú hodinu bude vyučovať Daniel Šobr (Homiletika, od 18:00 hod.), druhú budem mať ja, kde vždy vyberiem aktuálnu tému (od 19:00 hod.) a potom bude možné ešte dávať aj otázky. Túto školu vrelo odporúčam vedúcim, ale pripojiť sa môže každý. Nebude možné pripojiť sa nezáväzne - v prípade, že sa chcete týchto vysielaní (Biblickej školy) zúčastniť, bude treba 4 účasti z 5 stretnutí (prvé stretnutie bolo už v pondelok 27.9.2021).

Prihlásiť sa treba u Lukáša Baláža - lukasbalaz7@gmail.com, mob.: +421 944 491 030.

Pripojenie bude cez Zoom (prístupové údaje budú posielané prihláseným účastníkom pred vysielaním).


Späť na správy