Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Biblická škola 2019/2020

Biblická škola 2019/2020

Prajem požehnaný vstup do nového školského roku všetkým študentom, vrátane našich študentov biblickej školy. 

Upresníme niektoré informácie. Bude iba jeden ročník a to ročník druhý, do ktorého postúpili úspešní absolventi ročníka prvého a tí, ktorí tento ročník opakovať musia alebo chcú. Pridávame ďalšiu možnosť pre štúdium v tomto ročníku, nakoľko pribudli noví ľudia. Druhý ročník je možné absolvovať bez toho, aby niekto študoval v 1. ročníku, nakoľko sa jedná o samostatné predmety. Prvý ročník je možné dorobiť v nasledujúcom školskom roku (2020/2021).

Upozorňujem, že prvé stretnutie školy bude v piatok 27.9.2019 o 18:00. Pokoj vám, pokračujeme. 


Späť na správy