Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Biblická škola s pastorom

Biblická škola s pastorom

V pondelok sa uskutoční biblická škola s pastorom Jardom. Tieto relácie sú určené pre presbyterov, vedúcich skupín, ale aj budúcich kazateľov. Pripojiť sa môže každý a účasť presbyterov, ktorí patria priamo pod službu pastora Jarda, sa považuje za samozrejmosť.

Kedy? pondelok 15. 8. o 18:00

Kde? cez aplikáciu Zoom

Pre prístupové údaje na stretnutie kontaktuje prosím Lukáša Baláža (lukasbalaz7@gmail.com).


Späť na správy