Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Našli biblické mesto Ciklag z čias Dávida

Našli biblické mesto Ciklag z čias Dávida

Výskumníci z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, Izraelského úradu pre starožitnosti a Univerzity Macquarie  v Sydney sú presvedčení, že neďaleko izraelského mesta Kiryat Gát objavili filištínske mesto, ktoré je zvečnené v biblickom texte.

Mesto Ciklag je zmienené viackrát v Biblii vo vzťahu k Dávidovi (1. Samuelova a 2. Samuelova). Podľa biblického príbehu (1.Sam 27:5-6), Achiš, kráľ Gátu, pridelil Ciklag Dávidovi ako útočište pred kráľom Saulom, odkiaľ Dávid potom odišiel do Hebronu, kde bol pomazaný za kráľa. Podľa Písma bolo Ciklag miestom dramatickej udalosti, kedy Amalekiti, púštni nomádi, napadli a vypálili mesto, vezmúc ženy a deti Dávidovej družiny do zajatia.

Archeologické vykopávky, ktoré začali v roku 2015 na mieste Khirbet a-Ra‘i v júdskom predhorí - medzi Kiryat Gát a Lachiš, pokračovali v spolupráci s profesorom Jozefom Garfinkelom, vedúcim Inštitútu archeológie na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, profesorom Saar Ganorom z Izraelského úradu pre starožitnosti a doktormi Kyle Keimerom a  Gilom Davisom z Macquarieho univerzity v Sydney, Austrália. Vykopávky boli sponzorované Joey Silverom z Jeruzalema, Áronom Levym z New Jersey a rodinou Rothových a Izákom Wakim zo Sydney. Práce prebiehali počas siedmych sezón, pričom sa odkrývali veľké plochy - asi 1000 m2, čo viedlo k identifikácii Ciklagu.

Názov Ciklag je nezvyklý v miestopisnom lexikone Izraela, nakoľko nie je tvarom kanánsko-semitským. Je to filištínske meno, dané mestu cudzím obyvateľstvom, imigrantmi z egejského stredomoria.

Bolo navrhnutých dvanásť možností pre lokalizáciu Ciklagu, ako napríklad Tel Halif pri kibuci Lahav, Tel Sera v západnej púšti Negev, Tel Sheva a iné. Avšak podľa výskumníkov žiadne z týchto miest nebolo kontinuálne osídlené ako filištínske a potom ako izraelské z éry kráľa Dávida. Práve v Khirbet a-Ra‘i boli nájdené znaky osídlení z obidvoch populácií.  

Nájdené dôkazy osídlenia z filištínskej éry sú z 12-11. storočia pred Kr. Ide o priestranné, masívne kamenné štruktúry, typické pre vtedajšiu filištínsku civilizáciu.

Medzi ďalšie nálezy patria tie zo základov stavieb, napríklad misky a olejové lampy. Filištínci obete ukladali pod dlážky domov v pohanskej viere, že prinesú ich domovom štastie. Našli sa kamenné a kovové nástroje. Podobné nálezy z tohoto obdobia sa v minulosti našli pri vykopávkach v Ašdóde, Aškelóne, Ekróne a Gáte, čo boli mestá kniežat Filištíncov.  

Nad zvyškami filištínskeho osídlenia stálo vidiecke osídlenie z čias kráľa Dávida zo skorého 10. storočia pred Kr. Toto osídlenie skončilo v intenzívnom ohni, ktorý zničil všetky budovy. V rôznych miestnostiach našli asi stovku kompletných hrnčiarskych nádob.

Tieto nádoby sú identické s tými, ktoré sa našli v opevnenom judskom meste Khirbet Kefája - identifikované ako biblické Sha‘arayim - na júdskom predhorí. Rádiouhlíkové (14C) datovanie priraďuje miesto Khirbet a-Ra‘i do čias kráľa Dávida.

Veľké množstvo kompletných nádob je dôkazom každodenného života za Dávida. Počas vykopávok bolo nájdených veľa skladovacích nádob  - stredných a veľkých - ktoré slúžili pre olej a víno. Džbány a misy boli dekorované v štýle známom ako "červené šminky a ručné leštenie," čo typické pre obdobie kráľa Dávida.

Sledujúc regionálnu archeologickú štúdiu v júdskom predhorí, vedenú profesormi Garfinkelom a Ganorom, vystupuje tu obraz osídlenia regiónu v skorej ére kráľovskej a dve mestá  - Ciklag a Sha‘arayim - sú situované na západnej hranici kráľovstva.

Obe mestá sú umiestnené na prominentných vrchoch, kontrolujúcich hlavné cesty medzi územím Filištíncov a Júdskom: Khirbet Kefaya v údolí Elah je oproti filištínskemu Gátu, a Khirbet a-Ra‘i je zase oproti Aškelonu. Tento geografický popis je vystihnutý v náreku kráľa Dávida, keď smúti nad smrťou kráľa Saula v boji proti Filištíncom: "Neoznámte toho v Gáte, nezvestujte na uliciach Aškalóna..." (2 Sam 1:20a, ROH)

ZDROJ: Arutz Sheva, 8.7.2019; Jerusalem Post, 8.7.2019; Times of Israel, 8.7.2019; Haaretz, 8.7.2019

FOTO: Pohľad na vykopávky Ciklagu 


Späť na správy