Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Biblické objavy za rok 2019

Biblické objavy za rok 2019

Bula

 
Dvetisícšesto rokov stará bula (pečať) z kráľovstva Júdu s nápisom „[patriaci] Nátan-Melechovi, služobníkovi kráľa“, objavená začiatkom tohto roku v jeruzalemskej štvrti Mesto Dávidovo, sa v roku 2019 dostala na zoznam desiatich najvýznamnejších objavov v biblickej archeológii.
 
Pečať obsahuje nápisy „služobník kráľa“ a „Nátan-Melech“, nachádzajúce sa v hebrejskej Biblii. Druhý z nich - meno muža - je zmienený v 2. Knihe kráľovskej 23:11, a opisuje kráľovského úradníka (komorníka) na dvore kráľa Joziáša.
 
Odborník na biblickú archeológiu Christopher Rollston, ktorý je známy svojim „opatrným prístupom“ k nápisom, dospel k záveru, že „údaje sú tak blízke, že je pravdepodobné, že postava Biblie a postava tejto pečate sú rovnaké a  ... je veľmi pravdepodobné alebo prakticky isté, že postava v 2. Knihe kráľov 23:11 a táto bula sa vzťahujú na tú istú osobu.“
 

 

Roh oltára

 
Objav kamenného rohu, ktorý sa považuje za jeden zo štyroch rohov starodávneho oltára Božieho, opísaného v  2. Knihe kráľov, sa v roku 2019 umiestnil na druhom mieste biblických objavov.
 
Roh našiel v izraelskom meste Šílo na Západnom brehu v auguste minulého roka tím asi dvesto archeológov a dobrovoľníkov pod vedením doktora Scotta Striplinga. “Správa o tom sa dostala k Joábovi. Joáb sa totiž stal stúpencom Adoniju, aj keď Absolónovým stúpencom nebol. Utiekol k Hospodinovmu stanu a chytil sa rohov oltára.“, číta pasáž z 2. Kráľol 2:28
 
Podľa biblického vysvetlenia stál v tejto oblasti príbytok truhly zmluvy. „Úchvatná práca archeologického tímu v Šíle, prinášajúca dôležité objavy, nám znova a znova dodáva jasné dôkazy o koreňoch židovského ľudu v našej zasľúbenej zemi,“ uviedol šéf miestnej samosprávy Izrael Gantz, blahoželajúc tímu k dosiahnutým úspechom.
 
V Izraeli bolo nájdených deväť z desiatich archeologických nálezov z rebríčka; mimo Izraela to bol kamenný oltár v Atarote v dnešnom Jordánsku.
 
Medzi ďalšie archeologické nálezy na zozname patrí odkrytie časti múru v Lachiši, ktorý pochádza z doby Rechabeáma, syna Šalamúnovho.
 
2. Kniha Kronická 11:5-10 poznamenáva: „Rechabeám sa usadil v Jeruzaleme a vybudoval v Judsku opevnené mestá. Vybudoval Betlehem, Etám, Tekóu, Bét-Cúr, Socho, Adullám, Gat, Marešu, Zíf, Adorajim, Lachíš, Azeku, Coreu, Ajalón a Hebron, ktoré sa stali opevnenými mestami v Judsku a na území Benjamína.“
 
Tento objav je ďalším archeologickým dôkazom o založení Júdskeho kráľovstva, ako je zaznamenané v Biblii.
 
 
 
FOTO: Roh kamenného oltára nájdený v Šíle (Jerusalem Post)

Späť na správy