Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Biblické školy

Biblické školy

Otvárame semester biblickej školy, kde sa dokončia epištoly a systematická teológia. Na túto školu sa môže prihlásiť každý, aj tí, ktorí neabsolvovali predchádzajúce ročníky. Prihlásiť sa môžete u vedúceho biblickej školy vo svojom miestnom zbore. Prvé stretnutie sa uskutoční v pondelok 21.3.2022 o 18:00.

Cez Zoom bude prebiehať aj biblická škola pre služobníkov, na ktorú sa môžu pripojiť všetci vedúci skupín a služobníci. Prebehne tam vyučovanie základných biblických právd a ja sa budem snažiť hovoriť aktuálne k životu cirkvi, taktiež to využijeme na plánovenie akcií a prípadné otázky. Na túto formu biblickej školy sa môžete prihlásiť cez webovy formulár.
Táto by mala prebiehať tiež raz za mesiac v pondelok, prvé stretnutie sa uskutoční v pondelok 14.3.2022.


Späť na správy