Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Billy Graham, velký evangelista a rádce prezidentů

Billy Graham, velký evangelista a rádce prezidentů

Billy Graham, jeden z nejvýznamnějších křesťanských hrdinů 20. století, zemřel 21. února ve věku 99 let.

Stal se velkým člověkem, protože vzal doslova Kristova slova z Markova evangelia, „Jděte do celého světa a kažte evangelium každému stvoření.“ (16:15)

Evangelium kázal více lidem než kdo jiný – téměř 215 milionům lidí ve více než 185 zemích. Další stovky milionů ho mohly slyšet prostřednictvím televize, videa, filmu a internetu. Od přelomové kampaně v roce 1949 v Los Angeles, kdy vstoupil do veřejného povědomí, vedl stovky tisíc lidí k rozhodnutí následovat Krista. To byl vždy jeho hlavní cíl.

Billy Graham se narodil 7. listopadu 1918, čtyři dny před koncem první světové války. Dětství prožil na rodinné farmě v Charlotte v Severní Karolíně během Velké hospodářské krize. Už jako malý musel pomáhat s prací na farmě, ale kdykoli mohl, trávil celé hodiny četbou knih v seníku.

Na podzim 1934, v patnácti letech, Billy odevzdal svůj život Ježíši Kristu díky kázání Mordecaie Hama, cestujícího kazatele, který v Charlotte uspořádal několik shromáždění.

V roce 1939 se stal ordinovaným kazatelem v církvi Jižní baptistické konvence (South Baptist Convention). Rozhodl se studovat Bibli na škole Florida Bible Institute (nyní Trinity College) a poté na Wheaton College v Illinois. Druhou ze škol dokončil v roce 1943 a v témže roce se oženil se spolužačkou Ruth McCue Bellovou, dceru misionáře, která vyrostla v Číně.

Poté, co dokončil školu, se stal pastorem baptistické církve ve Western Springs v Illinois. Zanedlouho se zapojil do organizace Youth for Christ (Mladí pro Krista), která se věnovala službě mládeži a vojákům bojujícím v druhé světové válce. Těsně po válce kázal po celých Spojených státech i v Evropě. Tehdy začal být známý jako mladý nadějný kazatel.

Kampaň v Los Angeles v roce 1949 si získala mezinárodní pozornost. Série křesťanských shromáždění, která měla podle plánu trvat tři týdny, se protáhla na více než osm týdnů. Po celou dobu kampaně každý večer davy věřících i nevěřících bezezbytku zaplnili stan, ve kterém Billy Graham kázal.

I některé další kampaně se podobně protáhly, kampaň v Londýně trvala 12 týdnů a v newyorské Madison Square Graden dokonce 16 týdnů. Návštěvníci se nepřicházeli podívat na show nebo divadelní představení, ale aby slyšeli poselství o naději, novém životě a odpuštění hříchů ve jménu Ježíše Krista.

Billy Graham a jeho služba jsou známi po celém světě. Během svého života kázal v centru New Yorku i v zapadlých afrických vesnicích a oslovil miliony lidí od hlav států po tradičně žijící australské domorodce a africké kočovníky. Od roku 1977 dostal postupně povolení kázat ve všech zemích Východního bloku včetně bývalého Sovětského svazu.

Billy Graham napsal celkem 32 knih, z nichž mnohé se staly bestsellery. Životopisná kniha Just As I Am (Tak, jak jsem) se okamžitě po svém vydání umístila na prvních místech žebříčků prodeje třech nejvýznamnějších knihkupectví. Některé z knih byly přeloženy i do češtiny.

Billy Graham se stal přítelem řady amerických prezidentů, kteří ho často žádali o radu. Vážily si ho také nespočetné křesťanské i sekulární skupiny, což dosvědčuje řada ocenění a vyznamenání, včetně několika čestných doktorátů.

Mimo jiné získal Cenu svobody Ronalda Reagana (2000) za přínos v boji za svobodu, Zlatou medaili Kongresu (1996), Templetonovu cenu (1982), Cenu velkého bratra (1966) za pomoc dětem, Řečník roku (1964) za přínos v boji proti rasismu. Ocenily ho i židovské organizace Anti-Defamation League (Liga proti hanobení) a Národní konference křesťanů a Židů. V roce 2001 mu britská královna udělila Řád britského impéria za celoživotní přínos v občanském a náboženském životě.

Billy Graham pravidelně obsazoval místa v žebříčku „Deset nejobdivovanějších lidí světa,“ sestavovaném organizací Gallup. Umístil se celkem 56krát, což se zatím nikomu jinému nepodařilo. Pravidelně se objevoval i na obálkách časopisů Times, Life, Newsweek a mnoha dalších.

Grahamova manželka Ruth, která mu stála po boku celých 64 let, zemřela v červnu 2007. Manželé Grahamovi po sobě zanechali tři dcery, dva syny, devatenáct vnoučat a nespočet pravnoučat.

Zdroj: milost.cz (21.2.2018), charismanews.com


Späť na správy