Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Celozborové pôsty

Celozborové pôsty

Bratia, sestry, celá cirkev v Čechách a na Slovensku bude mať pôst. Pripojte sa podľa toho, ako o tom rozhodli vaši pastori a vedúci. Pôst bude každý týždeň, až do odvolania. Zoznam ešte nie je kompletný, postupne sa bude dopĺňať. Týmto prosím pastorov, aby sa nahlásili na: milost@milost.sk

Tých, ktorí majú zdravotné problémy, prosíme, aby sa do pôstov nezapájali.

 

Pondelok I Kuba Peter I Žilina, Praha, Ostrava, Prievidza a ďalšie zbory a skupiny
  I Starý Tibor I Šaľa, Levice a ďalšie zbory a skupiny
  I Mazúch Martin I Nitra, Trnava a ďalšie zbory a skupiny
Utorok I Ovčar Mario I Košice, Liptovský Mikuláš, Michalovce a ďalšie zbory a skupiny
  I Šakarov Petr I Hradec Králové a ďalšie zbory a skupiny
  I Petr Martin I Ústí nad Labem a ďalšie zbory a skupiny
  I Červeník Marián I Krásno nad Kysucou, Turzovka a ďalšie zbory a skupiny
Streda I Kříž Jaroslav I Banská Bystrica a ďalšie zbory a skupiny
  I Hasa Radomír I Prostějov, Brno, Šumperk a ďalšie zbory a skupiny
  I Helexa Milan I Lučenec, Tisovec a ďalšie zbory a skupiny
  I Šobr Daniel I Brezno a ďslšie zbory a skupiny
  I Janek Jozef I Nové Zámky a ďalšie zbory a skupiny
  I Drlík Zbyněk I Spišská Nová Ves a ďalšie zbory a skupiny
  I Bela Ján I Žiar nad Hronom a ďalšie zbory a skupiny
Štvrtok I Minárik Peter  I Poprad a ďalšie zbory a skupiny
  I Repka Ján I Spišská Belá, Stará Ľubovňa a ďalšie zbory a skupiny
  I Gažík Ján I Kežmarok a ďalšie zbory a skupiny
Piatok I Šesták Adrián I Martin, Bratislava, Trenčín a ďalšie zbory a skupiny
  I Štepán Róbert I Plzeň a ďalšie zbory a skupiny
  I Dzuriak Kamil I Liptovský Hrádok, Bardejov a ďalšie zbory a skupiny
Sobota I Lencsés Roman I Galanta a ďalšie zbory a skupiny
  I Němec Miroslav I Hodonín a ďalšie zbory a skupiny
Nedeľa I Mazúch Martin I Olomouc, Brno a ďalšie zbory a skupiny
  I Bukovinský Ľubomír I Krompachy a ďalšie zbory a skupiny

 

 


Späť na správy