Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Celozborový pôst

Celozborový pôst

V dňoch 11. - 13.6.2018 (pondelok – streda) bude predkonferenčné pôstne obdobie. Ak to zdravotný stav umožňuje, odporúčame, aby veriaci aspoň 1 deň v pôste a modlitbách hľadali Božie kráľovstvo.


Späť na správy