Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Celozborový pôst

Celozborový pôst

V dňoch 11. - 13.6.2018 (pondelok – streda) bude predkonferenčné pôstne obdobie. Ak to zdravotný stav umožňuje, odporúčame, aby veriaci aspoň 1 deň v pôste a modlitbách hľadali Božie kráľovstvo.


Späť na správy