Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Challenging goodness of God / Výzva Božej dobroty

Challenging goodness of God / Výzva Božej dobroty

"Therefore put away all wickedness, deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. As newborn babies, desire the pure milk of the word, that by it you may grow, if it is true that you have experienced that the Lord is good."
(1 Peter 2:1-3 MEV)

A revelation of God's goodness is an essential knowledge of Christian life. We are not able to truly repent of our sinful life without it. When confronted with His grace and love, we deliberately choose to stop sinning and joyfully start a new life of faith and obedience to God's Word. Our old nature is not able to compete with His goodness and love and we want to be like Him. His goodness is a challenging power prompting us to action. As the Apostle Peter says, there is something we need to put away and something we need to desire. When we are obedient, the spiritual growth follows inevitably.

 

Výzva Božej dobroty

 

"Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý."
(1 Petrov list 2,1-3 SEP)

Zjavenie o Božej dobrote je základným poznaním kresťanského života. Bez neho nedokážeme urobiť ozajstné pokánie z nášho hriešneho života. Keď sme konfrontovaní Jeho milosťou a láskou, zo srdca sa rozhodujeme prestať s hriechom a radostne začíname nový život viery a poslušnosti Božiemu slovu. V porovnaní s Jeho dobrotou a láskou naša stará prirodzenosť neobstojí a my chceme byť takí ako On. Jeho dobrota je pre nás mocnou výzvou k akcii. Ako hovorí apoštol Peter, je tu niečo, čo máme zo seba zhodiť a tiež niečo, po čom máme túžiť. Keď sme poslušní, nevyhnutným výsledkom je náš duchovný rast.


Späť na správy