Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Chváličský seminár

Chváličský seminár

Pozývam všetkých bratov a sestry, ktorí slúžia vo chválach, na seminár do Bratislavy (6. - 7.9.2019). Na seminári budú vyučovať (nielen vyučovať, ale bude aj veľký priestor pre chvály samotné) jedni z najlepších hudobníkov HIT Gyülekezete.

Semináre pre chváličov sú rozhodne treba, už dlho žiadny nebol, a tento v Bratislave sa zdá, že bude mimoriadny. Prosím pastorov, aby ste povzbudili chváličov k účasti na tejto akcii. Buďte požehnaní.  

 

Pastor

Jaroslav Kříž


Späť na správy