Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Daniel Kolenda | Zabíjet draky

Daniel Kolenda | Zabíjet draky

Daniel Kolenda zbavuje duchovný boj mýtov, aby ukázal, ako nepriateľ pôsobí v našom živote a ako môžeme zničiť každého draka, s ktorým sa stretneme. Kniha Zabíjet draky nám prostredníctvom zdravého a praktického učenia ukazuje, čo o démonickej ríši hovoria biblické myšlienky spasenia, vykúpenia a života v Božom kráľovstve.

V prípade záujmu si knihu môžete objednať v našom e-shope.


Späť na správy