Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Deň modlitieb a pôstu za Slovensko

Deň modlitieb a pôstu za Slovensko

Bratia a sestry, ako už mnohí z vás vedia, na utorok 16.3.2021 je vyhlásený Deň modlitieb a pôstu za Slovensko. Do týchto modlitieb sa zapoja prebudenecké cirkvi pôsobiace na Slovensku. A my sme sa pripojili tiež. Preto vás prosím, aby ste si zobrali pôst a zorganizovali po skupinách virtuálne modlitby s jediným cieľom – Slovensko.

Je za čo sa modliť. Je napätá politická situácia, riešia sa rôzne korupčné škandály, pandémia atď. Modlite sa, aby čím skôr boli obnovené bohoslužby a deti mohli ísť do školy. Modlite sa za prebudenie a požehnanie pre Slovensko.


Späť na správy