Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Dôkazy o biblických kráľoch Izraela a Júdu v nápisoch

Dôkazy o biblických kráľoch Izraela a Júdu v nápisoch
Profesor biblických štúdií a starovekej histórie na univerzite v Haife vyzdvihol „jeden z najdôležitejších archeologických objavov v Izraeli všetkých čias“: päť nových, veľkolepých kráľovských nápisov z éry judského kráľa Ezechiáša, ktoré spolu obsahujú desiatky riadkov a stovky písmen. Tieto nápisy už rozlúštili.
 
Profesor Gershon Galil, bývalý predseda Katedry židovských dejín na univerzite, povedal, že nápisy uvádzajú meno Ezechiáša a sumarizujú jeho hlavné činy počas prvých 17 rokov jeho vlády, vrátane vodného projektu (výstavba tunela Siloam a bazéna), reformu rituálov, dobytie Filištínie a nahromadenie majetku.
 
Nápisy, ako tvrdil, tiež označujú presný (hebrejský) dátum, kedy bol vodný projekt dokončený – 2. Tammuz v 17. roku Ezechiášovej vlády, čo zodpovedá roku 709 pred n.l.
 
„Teraz je jasné, že treba uprednostniť vyššiu chronológiu, ktorá predchádzala vláde Ezechiáša v roku 726 pred n.l., ako zdôrazňujem vo svojej knihe o chronológii vydanej v roku 1996,“ povedal Galil. "Toto sú najkompletnejšie kráľovské nápisy, aké máme, a sú ďalším dôkazom toho, že králi Izraela a Judska  zanechávali kráľovské nápisy, ktoré vyzdvihovali ich meno a skutky."
 
Pôvodný staroveký nápis Siloam bol objavený v roku 1880 v Ezechiášovom tuneli, a vyjadruje zavŕšenie stavebného projektu, spomínaného v Biblii. Nápis bol neskôr odstránený a potom prenesený do Istanbulu osmanskými úradmi, ktoré v tom čase kontrolovali Svätú zem.
 
Jeden z nedávno objavených nápisov bol vytesaný do skaly napravo od vchodu do tunela č. 4, vedľa prameňa Gihon. Má presne 48 centimetrov na šírku, 38 cm na dĺžku a je umiestnený 140 cm nad podlahou, uviedol akademik.
 
Rám nápisu objavil v roku 1909 Louis-Hugues Vincent, ktorý usudzoval, že tam nie je žiadny nápis, ale iba rám a vyrovnaná plocha, pripravená na vyrytie textu, povedal Galil.
 
„Toto tvrdili všetci ostatní výskumníci za posledných 113 rokov. Nedávno sa ale ukázalo, že je tam mimoriadne pôsobivý nápis. Aj keď sú písmená erodované časom, veľká väčšina je čitateľná,“ vysvetlil.
 
Čo hovorí staroveký biblický nápis?  Toto je jeho doslovný preklad, pričom originálny text obsahuje 11 riadkov, 64 slov a 243 písmen:
 
01. Ezechiáš, syn Achazov, judský kráľ,
02. urobil bazén a vodovod.
03. V sedemnástom roku, v druhom (dni), vo štvrtom (mesiaci),
04. kráľa Ezechiáša, priviedol kráľ
05. vodu do mesta tunelom, priviedol kráľ
06. vodu do bazéna. Pobil Filištínov
07. od Ekronu po Gazu a umiestnil tam jednotku OREB
08. júdskej armády. Porozbíjal obrazy a na kúsky rozbil (modlu) Nehu˹sh˺tana
09. a odstránil výšiny a zoťal Ašéry. Hezechia˺h, kráľ,
10. nahromadil vo všetkých jeho pokladniciach a v dome YHWH
11. veľa striebra a zlata, voňaviek a dobrej masti.
 
Tento „súhrnný nápis,“ pokračoval Galil, „je usporiadaný v literárnom poradí, nie chronologicky, a je rozdelený do piatich častí: názov, vodný projekt, vojny proti Filištínom, náboženská reforma a hromadenie majetku.
 
Zahŕňa frázy, ktoré sa v Biblii objavujú doslovne alebo s malými zmenami, ako napríklad: „Ezechiáš, syn Achazov, judský kráľ“, „Urob rybník a vodovod“, „priviedol... vodu do mesta“, „ porazil Filištínov... až po Gazu,“ „rozbil modly a rozbil na kusy... Nehushtan a odstránil výšiny a zoťal Ašéry... vo všetkých jeho pokladniciach a v dome YHWH, striebro a zlato, voňavky a dobrú masť“ (pozri: 2. Kráľov 18:1-4.8; 20:13.20).
 
Eli Šukron začal svoju prácu v Dávidovom meste pred viac ako 15 rokmi a odvtedy sa stal jedným z popredných odborníkov na archeológiu Jeruzalema s rozsiahlymi skúsenosťami získanými na početných vykopávkach v meste. Galil povedal: „Šukron tvrdil, že rámy niektorých z týchto nápisov boli známe. Ako už bolo spomenuté, všetci si mysleli, že sú prázdne a sú len predbežnou prípravou na rytie nápisov, ktoré tam nikdy neboli vytvorené. Ale Šukron veril, že tam, vnútri rámov, sú texty. Preto ma nedávno kontaktoval a požiadal ma, aby som túto záležitosť znovu preskúmal. Obaja sme absolvovali prehliadky mesta Dávida, kráčali sme spolu vo vode v tuneli Siloam a všetko sme znova skontrolovali.
 
Znalec Biblie z Haifskej univerzity dodal, že „toto sú v skutočnosti najstaršie rukopisy Biblie. Sú staršie ako strieborné amulety Ketef Hinnom – asi o 100 rokov a zvitky od Mŕtveho mora o stovky rokov. Podporujú tiež tvrdenie, že písma v Knihe kráľov sú založené na textoch pochádzajúcich z kroník a kráľovských nápisov a že Biblia odráža historickú realitu a nie predstavy.“
 
Zvitky Ketef Hinnom boli objavené v blízkosti Starého mesta Jeruzalema v roku 1979 a doteraz sa považovali za najstaršie zachované texty Biblie, ktoré sa datujú do obdobia okolo 600 pred Kristom, z obdobia prvého Chrámu.
 
Galil, ktorý získal doktorát na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme (HU), predtým napísal Chronológiu kráľov Izraela a Judska, ktorá navrhovala novú chronológiu pre kráľov starovekého Izraela a starovekého Júdska.
 
Nový nápis, ktorý rozlúštil, nezmieňuje vzťahy s Asýriou, Chaldejcami, Egyptom, zajordánskymi kráľovstvami, činnosť v Samárii, Ezechiášovu vojnu s kočovníkmi ani skutočnosť, že dobyté miesta vo Filištínii boli stratené roku 712 pred n.l. — pretože kráľovské nápisy spomínajú iba úspechy. Poznamenal, že ide o súhrnné nápisy, nie o úplné opisy kráľových činov.
 
„V týchto nových nápisoch sú odpovede na mnohé otázky, o ktorých vedci roky diskutovali. Nápisy sú dôkazom toho, že Ezechiáš vykonal rozsiahlu reformu (pred rokom 709 pred n.l.) a dokonca že dobyl Filištínsko, najmä mesto Ekron, a umiestnil tam vojakov (v roku 712 pred n.l.), ako som tvrdil predtým, a ako je zdôraznené v nápise „Azekah“. „Navyše, Ezechiáš je skutočne kráľom, ktorý postavil bazén a tunel Siloam. Prvýkrát sa tu spomína pojem „oreb“, ktorý bol doteraz známy len v akkadskej podobe: urbi. Teraz je jasné, že je odvodený, ako tvrdí Tadmor, z hebrejského výrazu oreb.“
 
Spoločne objavili aj ďalšie nápisy. „Tieto ‚rámčeky‘ sme nafotili vo vysokej kvalite. Čoskoro sa ukázalo, že sú v nich skutočne vzrušujúce a prekvapivé texty. Paralelne sme opätovne preskúmali vysokokvalitné fotografie pôvodného nápisu Siloam, ktorý sa nachádza v Archeologickom múzeu v Istanbule. Tam, ako aj v tuneli Siloam, sme našli ďalšie dôležité objavy.“
 
Galil skontroloval nápis Siloam a zistila, že obsahuje ďalšie texty, dvakrát dlhšie ako tie, ktoré boli známe doteraz. Spomína Ezechiášovo meno a jeho hlavné skutky, podobne ako súhrnný nápis číslo 3.
 
„Ukazuje sa, že na kameni [ktorý je teraz] v Istanbule sú napísané ďalšie dva riadky. Navyše vo vnútri tunela Siloam prežilo ďalších päť riadkov, pod miestom, kde nápis vytesali lupiči a neskôr ho v prehľadnom ráme previezli do Istanbulu; spodná línia je 70 cm nad podlahou tunela, teda veľmi blízko vody. Teraz je jasné, že nápis Siloam (súhrnný nápis č. 1 nižšie) obsahoval 13 riadkov a 428 písmen, a nie (ako sa predtým myslelo) iba šesť riadkov a asi 200 písmen.“
 
Význam objavu je dramatický, vyhlásil Galil.
 
„Časti nápisu Siloe sa dnes nachádzajú v meste Dávidovom v Jeruzaleme, vo vnútri tunela Siloe; jednoducho tam zostali, odkedy bol nápis vytvorený – pred 2 731 rokmi.
 
Všetky nápisy budú čoskoro publikované v hebrejčine a angličtine spolu s kvalitnými fotografiami a s podrobnými lingvistickými, historickými a paleografickými diskusiami v pripravovanej knihe Galila a Šukrona "The Inscriptions of Ezechiáš King of Judah", ktorá bola prijatá na vydanie a vyjde v budúcom roku.
 
Foto: Jeden z nájdených nápisov na skalách (Eli Šukron)
 

Späť na správy