Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Dôležitý oznam pre Banskú Bystricu

Dôležitý oznam pre Banskú Bystricu

Dr. Peter Gammons bude v nedeľu 23.5.2021 slúžiť na obidvoch bohoslužbách – o 10:00 h. a aj o 17:00 h.
S láskou vás všetkých pozývame.


Späť na správy