Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Dôležitý oznam pre Banskú Bystricu

Dôležitý oznam pre Banskú Bystricu

Dr. Peter Gammons bude v nedeľu 23.5.2021 slúžiť na obidvoch bohoslužbách – o 10:00 h. a aj o 17:00 h.
S láskou vás všetkých pozývame.


Späť na správy