Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Dve najmocnejšie slová: Odpúšťam ti!

Dve najmocnejšie slová: Odpúšťam ti!

Biblia jasným spôsobom hovorí, že naše zlyhanie odpustiť je zlo, ktoré umožňuje nepriateľovi legálny prístup do našich životov a môže vyvolať Boží hnev. Ale keď chodíme v odpustení voči tým, ktorí nám ukrivdili, posilňujeme naše modlitby, búrame zábrany pre naše uzdravenie a otvárame cestu pre Božie požehnanie do našich životov.

Odpustenie je sústredené v kríži – vertikálne od Boha k človeku, horizontálne smerom k nášmu blížnemu.

Knihu si môžete objednať v našom e-shope.


Späť na správy