Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Dve žatvy | Derek Prince

Dve žatvy | Derek Prince

V tejto knihe Derek Prince na základe Písma odhaľuje skutočnosť, že Boh nám dal úžasný dar Ducha Svätého, ktorý prichádza ako dážď, aby nás uschopnil priniesť bohatú úrodu.

Koniec tohto veku pre každého prináša dve protikladné polohy - milosť alebo súd. Nepotrebujeme len prijať milosť, potrebujeme investovať svoj život do zdieľania Božej ponuky milosti a milosrdenstva tým, ktorým hrozí súd.

Boh aj dnes povoláva robotníkov na žatvu spasenia. Zisti, ako môžeš byť použitý Bohom pri raste žatvy milosti a pri ustanovení Božieho kráľovstva na Zemi.

V prípade záujmu si knihu môžete objednať v našom e-shope.


Späť na správy