Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

E-learningová podpora Biblickej školy

E-learningová podpora Biblickej školy

E-learning (čítaj í-lérning) - jednoducho povedané - je počítačom podporované vzdelávanie.  Študent sa prihlási zo svojho zariadenia (počítač, smartfón) do určeného webového portálu, kde môže absolvovať pripravené aktivity, napríklad online testy.

Pozývam preto milých študentov Biblickej školy prihlásiť sa do internetového portálu https://lms-ext.umb.sk/course/view.php?id=75 (kľúč na vstup je u autora článku), kde pre nich čakajú cvičné testy. Absolvovaním testov si precvičíte a zopakujete odprednášané učivo pred ostrými písomkami.

E-learningový systém Moodle zároveň jednoducho umožňuje každému študentovi vytvárať testové otázky, z ktorých administrátori kurzu ľahko zostavia testy. Čím je viac vytvorených testových otázok otázok, tým lepšie sa zostavujú testy, keďže tieto môžu využiť náhodný výber otázok z veľkej množiny.  Celá tvorba otázok pre testy je vysvetlená a doplnená videotutorálmi v portáli.

E-learningová podpora pre našu Biblickú školu je v štádiu testovania, preto prosíme o trpezlivosť. Za tvorbu testových otázok k preberanému učivu je ochotným študentom sľúbená odmena.

 

 Obrázok: Pohľad do vypracovaného online testu.

 Moodle online test

 

 

 

 


Späť na správy