Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Evanjelizačný večer s manželmi Máriou a Tiborom Starými

Evanjelizačný večer s manželmi Máriou a Tiborom Starými

V stredu 19.6.2019 vás pozývame na príjemný evanjelizačný večer s manželmi Starými, ktorí pastorujú zbor v Šali. Stretnutie prebehne pri hudbe a malom občerstvení v areáli zboru v Banskej Bystrici. Určite nezabudnite pozvať aj svojich priateľov a známych. Začneme o 18:00 hod.


Späť na správy