Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Evanjelizačný večer s manželmi Máriou a Tiborom Starými

Evanjelizačný večer s manželmi Máriou a Tiborom Starými

V stredu 19.6.2019 vás pozývame na príjemný evanjelizačný večer s manželmi Starými, ktorí pastorujú zbor v Šali. Stretnutie prebehne pri hudbe a malom občerstvení v areáli zboru v Banskej Bystrici. Určite nezabudnite pozvať aj svojich priateľov a známych. Začneme o 18:00 hod.


Späť na správy