Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Gospelový večer s Romanom Lencsésom

Gospelový večer s Romanom Lencsésom

Pozývame vás zažiť výnimočný čas so skvelým hudobníkom a pastorom Romanom Lencsésom z Galanty. V stredu 19.8.2020 pripravujeme gospelové vystúpenie a večer plný výnimočných svedectiev. Stretnutie sa uskutoční o 18:00 hod. vo vonkajších priestoroch banskobystrického zboru (v prípade nepriaznivého počasia v interiéri). Všetci ste srdečne vítaní.

 

streda I 19.08. I 18:00 hod. I gospelový večer I Banská Bystrica, Lazovná 72 (parkovisko)

Späť na správy