Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Informácie k sčítaniu ľudu 2021

Informácie k sčítaniu ľudu 2021

Bratia a sestry, dnes (pondelok 15.2.2021) začalo sčítanie ľudu, ktoré je raz za 10 rokov. Vo formulári je aj kolonka, v ktorej je možné uviesť svoje náboženské vyznanie. Prosím, aby ste všetci písali jednotne – Kresťanské spoločenstvo.

Postup: z ponuky „s náboženským vyznaním“ vyberte „iné“ a do nového riadku napíšte „Kresťanské spoločenstvo“.


Späť na správy