Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Inštrukcie k priebehu bohoslužieb

Inštrukcie k priebehu bohoslužieb

Od dnešného dňa je povolené usporiadanie bohoslužieb, avšak za prísnych hygienických opatrení. Prosím všetkých, aby ste tieto opatrenia dodržiavali.

1) Obmedzený počet – Na bohoslužbe sa môže zúčastniť toľko ľudí, aby boli zabezpečené rozostupy 2  metre (výnimku tvoria ľudia žijúci v spoločnej domácnosti). Urobte viac zhromaždení, aby sme tieto normy dodržali.

2) Treba používať rúška.

3) Pri vstupe používajte dezinfekčné prostriedky.

4) Vyhýbajte sa priamemu kontaktu. Na tento čas nebudeme slúžiť vkladaním rúk.


Späť na správy