Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Izrael má takmer 9,2 milióna obyvateľov

Izrael má takmer 9,2 milióna obyvateľov

Počet obyvateľov Izraela sa stále zvyšuje a v súčasnosti dosahuje 9 190 000. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnil izraelský Ústredný štatistický úrad. Židov je 74%, Arabov 21% a ostatných 5%.

Za posledný rok vzrástla izraelská populácia o 171 000 ľudí, teda o 1,9%.

Celý článok si môžete prečítať na eretz.cz


Späť na správy