Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Izrael má takmer 9 miliónov obyvateľov

Izrael má takmer 9 miliónov obyvateľov

Na konci roka 2018 mal Izrael 8 972 000 obyvateľov, čo je medziročne o 174 000 viac. Vyplýva to zo správy, ktorú 31. decembra 2018 zverejnil izraelský Ústredný štatistický úrad.

Z celkového počtu Izraelčanov bolo 74% Židov a 21% Arabov. Medziročný nárast počtu obyvateľov dosiahol 2%, čo zodpovedá priemernému rastu v poslednom desaťročí. Prirodzený nárast bol príčinou 81% celkového populačného nárastu, 19% pripadalo na prisťahovalectvo zo zahraničia.

Okolo 31% nových imigrantov prišlo z Ruska, 19% z Ukrajiny, 8% z Francúzska a 8% z USA. Z hľadiska rozdelenia na svetadiely pripadlo najviac prisťahovalcov na Európu – 76,6% (okolo 2.100 osôb).

Zdroj: eretz.cz, 3.1.2019, krátené


Späť na správy