Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

Tento významný muž viery napísal niekoľko výborných kníh, niektoré z nich vám ponúkame v našom e-shope.


Späť na správy