Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Kresťania a osobnosti verejného života stoja za Izraelom

Kresťania a osobnosti verejného života stoja za Izraelom

Viac ako tisíc podpisov sa v priebehu piatich dní zhromaždilo pod vyhlásenie vyjadrujúce solidaritu Slovenska s Izraelom, čeliacemu od októbra vlne zákerných teroristických útokov palestínskych militantov v uliciach miest Izraela. Text sformulovaný do podoby listu odovzdal v stredu večer predseda slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ) Peter Švec do rúk adresáta - veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku Alexandra Ben-Zvi.

Odovzdanie listu prebehlo v úvode slávnostnej recepcie, ktorú v Bratislave usporiadal Alexander Ben-Zvi na záver svojej diplomatickej misie v SR. Pod list sa k strede večeru podpísalo celkovo 1045 ľudí. Od začiatku stáli za vyhlásením 14-ti lídri kresťanských cirkví a organizácií na Slovensku. Ich počet sa neskôr rozrástol na celkovo 20. Iniciatíva mala občiansky charakter a s jej znením sa stotožnilo aj 22 osobností slovenského politického a spoločenského života. Na internetovom serveri a v papierovej podobe pribudlo do stredy večera 1.003 podpisov. Podpisy v elektronickej podobe pribúdajú aj dnes.

Medzi verejne známe osobnosti, ktoré sa podpísali pod list veľvyslancovi Izraela v SR ako napríklad M. Lasica, Š. Hríb, M. Vášáryová, J. Orlovský, Z. Furková, A, Hryc, J. Figeľ. A. Martvoň, P. Osuský, V. Crmoman, či psychiater, spisovateľ a občiansky aktivista P. Hunčík, ale aj spisovatelia A. Baláž a Š. Kuzma pribudli aj karikaturista Mikuláš Sliacky, alebo Pavol Demeš, bývalý minister zahraničných vzťahov SR a ďalší.

Na začiatku iniciatívy bolo verejné zhromaždenie zorganizované slovenskou pobočkou ICEJ v stredu 28. októbra v centre Bratislavy. Zúčastnilo sa ho do 300 ľudí. Takýmto spôsobom sa Slovensko pridalo k viacerým krajinám, kde jej občania dali spontánne najavo solidaritu s Izraelom. Ohradili sa voči politike neprimeranej korektnosti, mlčaniu politikov a médií v situácii, keď proti civilnému obyvateľstvu Izraela, ale aj proti náhodným turistom útočia palestínski militanti.

Na záver večernéhooktóbrového verejného zhromaždenia jeho účastníci sformovali horiace sviečky do podoby Dávidovej hviezdy.

 

Text vyhlásenia:

Vaša excelencia, vážený pán veľvyslanec,

so znepokojením sledujeme aktuálnu vlnu zákerných teroristických útokov palestínskych militantov namierených na bezbranné obyvateľstvo Izraela. Začalo sa to 1. októbra zavraždením dvoch dospelých ľudí, rodičov, pred zrakmi ich štyroch detí v oblasti Samárie (tzv. Západný breh Jordánu). Pokračovalo to zabitím dvoch nevinných Židov prechádzajúcich Starým mestom Jeruzalema v sobotu 3. októbra na záver Šabatu. Sme zarmútení z opakujúcich sa a neutíchajúcich desivých scén, ktoré doteraz pokračujú v rôznych častiach židovského štátu. Obeťami útokov, podnecovaných rôznymi extrémistickými islamskými skupinami, sú aj cudzinci.

V druhej polovici októbra prišla správa, podľa ktorej UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) hlasovaním rozhodlo o moslimskom charaktere dokázateľne prvej židovskej nehnuteľnosti – jaskyni Machpele. Ide o miesto posledného odpočinku Abraháma a Sáry, Izáka a Rebeky, Jákoba a Ley. Takéto rozhodnutie je jasným pokusom o manipuláciu historických faktov a neprípustnú zmenu charakteru tejto pamiatky z čias Heroda Veľkého. Miesto posledného odpočinku patriarchov je pritom detailne popísané v Starom zákone, ktorý je jedným z pilierov slobodnej civilizácie a výhradne hebrejský pôvod miesta dokazujú aj iné historické pramene doby.

Sme si vedomí, že pozornosť Európy a sveta je aktuálne rozptýlená do množstva pribúdajúcich a vážnych problémov. Zároveň vieme, že konflikt, ktorého centrom je Izrael, má viac odtieňov. No násilie na Židoch je zlou predzvesťou a my nechceme, ako generácie pred nami, prepásť šancu k pozdvihnutiu svojho hlasu. Hovoríme jasné NIE hrubému násiliu v uliciach miest Izraela a klamstvu v jeho aj v našej histórii. Na zemi je dosť miesta pre každý národ, etnikum, menšinu aj jednotlivca bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie, či názor. Ale ak niekto buduje svoju identitu na násilí a klamstve, sám sa vyraďuje z civilizovanej spoločnosti.

Vyjadrujeme plnú podporu a solidaritu s Izraelom ako demokratickým a slobodným štátom!

 

Svoj podpis z radov osobností verejného života do piatku 6. novembra pripojili:

n Figeľ, podpredseda NR SR, predseda Slovensko-Izraelskej parlamentnej skupiny priateľstva
František Šebej, predseda zahraničného výboru NR SR
Anton Martvoň, poslanec NR SR
Peter Osuský, poslanec NR SR
Jana Žitňanská, poslakyňa Európskeho parlamentu
Milan Lasica, herec a spolumajiteľ divadla L+S
Božidara Turzonovová, herečka
Andy Hryc, herec
Ivo Samson, bezpečnostný analytik
Zita Furková, herečka
Štefan Hríb, šéfredaktor týždenníka .týždeň
Magda Vášáryová, poslankyňa NR SR
Marián Slovák, herec
Eva Matejková, herečka
Vladimír Crmoman, viceprezident Slovenskej komory učiteľov, Biela vrana 2013
Ján Orlovský, riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti
Anton Baláž, spisovateľ, scenárista a publicista
Péter Hunčík, psychiater, spisovateľ a občianský aktivista
Štefan Kuzma, spisovateľ
Mikuláš Sliacky, karikaturista
Pavol Demeš, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a občiansky aktivista
Karel Hiraman, analytik v energetike a publicista

 

Signatári z radov vedúcich kresťanských cirkví a spoločenstiev:

Peter Čuřík, hlavný pastor Slovo života na Slovensku
Štefan Evin, predseda Rady Cirkvi bratskej v SR
Stanislav Gawel, predseda, Chevra Žilina
Michal Jílek, kazateľ Bratskej jednoty baptistov, cirkevný zbor Liptovský Mikuláš
Štefan Kerti, v zastúpení za vedenie, Spoločenstvo kresťanov Christiana
Michal Kevický, pastor cirkevného zboru Viera Bratskej jednoty baptistov
Marek Krajčí, riaditeľ bratislavskej platformy Kresťania v meste
Rút Krajčiová, prezidentka ženského kresťanského hnutia AGLOW Slovensko
Jaroslav Kříž, za zbory Kresťanského spoločenstva Milosť na Slovensku
Jana Merašická, koordinátorka TJCII Slovensko
Pavol Strežo, občianske združenie SNE, Dolný Kubín
Ján Szőllős, podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov v SR, kazateľ zboru Bratislava-Palisády
Miroslav Tóth, pastor, Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra
Miroslav Tóth, pastor zmiešaného rómskeho zboru Devleskero Kher - Boží Dom, Košice
Peter Wiesner a Peter Mekýš, pastori Spoločenstva kresťanov Radostné srdce, Partizánske
Pavol Zsolnai, Senior Pastor, Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava
Ivan Zuštiak, pastor kresťanského centra Oheň v Bratislave 
Vladimír Žák, pastor spoločenstva Otcov dom v Bratislave


Späť na správy