Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Kresťanská kvapka krvi

Kresťanská kvapka krvi

Dňa 23.9.2019 prebehlo už tretie pokračovanie tejto výnimočnej akcie. Opäť sa konala pod záštitou zboru KS MILOSŤ Brezno, v ktorého zborovej budove prebiehali odbery. V príjemnej a uvoľnenej atmosfére sa uskutočnilo necelých 20 odberov, čo predstavuje približne 8 litrov krvi, ktoré budú použité pri operačných zákrokoch a pomôžu zachrániť životy našim spoluobčanom. Na tejto akcii boli tiež prvodarcovia, čo nás veľmi potešilo, pretože aj toto je jeden z cieľov, prečo kresťanskú kvapku usporadúvame. Prvodarcovia vyjadrili spokojnosť a túžbu do budúcna podporovať túto akciu, čo nás veľmi teší, pretože sú búrané mylné predstavy o tejto téme. Žiaľ treba priznať, že na tejto akcii nebol nikto z mimozborového prostredia, no na druhej strane sme radi, že brezniansky zbor vie urobiť takúto akciu plne vo vlastnej réžii. Už teraz sa tešíme na štvrtý diel pokračovania Kresťanskej kvapky krvi, ktorá sa uskutoční na jar budúceho roka.

Veľmi pekne ďakujeme pracovníkom NTS BB, za ich láskavý a profesionálny prístup a rovanko tak aj všetkým darcom a ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tejto jedinečnej akcie. Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na ďalšiu akciu a podporiť Vás v možnosti stať sa skrytým hrdinom.


Späť na správy