Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Mark a Robin Sixovci - Ako vychovať naše deti

Mark a Robin Sixovci - Ako vychovať naše deti

Ponúkame vám audiozáznam (MP3) z biblického seminára, ktorý sa uskutočnil v sobotu 10.2.2018 v Banskej Bystrici. Mark a Robin Sixovci hovorili na tému Ako vychovať naše deti. Spolu to bolo takmer 3,5 hodiny veľmi kvalitného a prospešného vyučovania.

Mark Six je učiteľom Biblickej školy Rhema, založenej Kennethom E. Haginom, ktorý už dlhé roky pracuje ako misionár v krajinách východnej Európy, kde zakladá miestne pobočky školy Rhema a usporadúva semináre viery. Vyučovanie o rodine a výchove detí je jednou z oblastí, na ktorú sa špecializujú. S manželkou Robin majú 3 vlastné deti a jedno adoptované.

V prípade záujmu si záznam z tohto seminára môžete objednať v našom e-shope.


Späť na správy