Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Moc obete | Derek Prince

Moc obete | Derek Prince

Derek Prince sa vo svojej knihe zaoberá aj nasledovnými bodmi:

  • Je len jediný druh kresťana, ktorého sa satan bojí: kresťan úplne odovzdaný.
  • Dá sa chodiť vo víťazstve skrze moc Ježišovej krvi.
  • Keď zjednotíš svoju vôľu s Božou vôľou v úplnom odovzdaní sa, staneš sa nepotopiteľným.
  • Si neporaziteľným. Si neotrasiteľným.
  • To, či žiješ alebo zomieraš, je druhoradé, ale nemôžeš byť porazený.  

V prípade záujmu si knihu môžete objednať v našom e-shope.

 


Späť na správy