Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Na prahu roku 2018 má Izrael 8.793.000 obyvateľov

Na prahu roku 2018 má Izrael 8.793.000 obyvateľov

Na prahu roku 2018 publikoval Štatistický úrad Izraela údaje o počte obyvateľov. Izrael má 8.793.000 obyvateľov, z ktorých 75% sú Židia.

V Izraeli sa narodilo 180.000 detí, z ktorých je 73.8% Židov, 23.3% Arabov a 2.9% z iných etnických skupín.

Do Izraela sa počas roka 2017 prisťahovalo 27.000 nových prisťahovalcov. Prišli z Ruska (27.1%), Ukrajiny (25.5%), Francúzska (13.0%) a USA (9.8%).

Najviac imigrantov prišlo z Európy 75.0%, 4.200 z USA a Ukrajiny (15.0%), 1.400 z Ázie (5.1%) a 1.200 z Afriky (4.3%).

Zdroj: eretz.cz, 4.1.2018


Späť na správy