Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

3200-ročná pevnosť nájdená v južnom Izraeli

3200-ročná pevnosť nájdená v južnom Izraeli
Kanaánsku pevnosť z polovice 12. storočia pred n.l. (z biblického obdobia sudcov) odkryl Izraelský úrad pre starožitnosti v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi počas vykopávok pri kibuci Gal On, neďaleko mesta Kiryat Gát. 
 
Podľa archeológov Saara Ganora a Itamara Weissbeina z Izraelského úradu pre starožitnosti: „Pevnosť, ktorú sme našli, poskytuje pohľad do geopolitickej reality, opísanej v knihe sudcov, kedy Kanaánci, Izraelci a Filištínci navzájom bojujú.“
 
„V tomto období vládli Egypťania a kanaánska krajina s jej obyvateľmi boli v ich područí. V priebehu 12. storočia pred n.l. vstúpili do hry dvaja noví hráči: Izraelci a Filištínci. To viedlo k sérii stretov. Izraelčania sa usadili v neopevnených osadách v benjamínskom a júdskom pohorí. Medzitým Filištínci v južnej pobrežnej nížine nadobudli moc a založili veľké mestá, ako napríklad Aškelon, Ašdod a Gát.“
 
„V snahe dobyť ďalšie oblasti Filištínci konfrontovali Egypťanov a Kanaáncov na hranici, ktorá pravdepodobne prechádzala cez rieku Guvrin, medzi filištínskym kráľovstvom Gát a kanaánskym kráľovstvom Lachiš. Zdá sa, že pevnosť Gal On bola postavená v snahe vyrovnať sa s novou geopolitickou situáciou v Kanaáne. Avšak v tom období Egypťania opustili kanaánsku krajinu a vrátili sa do Egypta. Ich odchod viedol k zničeniu nechránených Kanaáncov, pravdepodobne Filištíncami.“
 
Príbehy sudcov v Biblii jasne ukazujú komplikovanú geopolitickú realitu a boje o kontrolu území počas vytvárania nových politických mocností v izraelskej krajine. Pevnosť, známa ako Egyptský vládny dom, je známa z iných nálezísk v Izraeli. Bola vybudovaná na strategickom mieste s výhľadom na hlavnú cestu, ktorá viedla pozdĺž rieky Guvrin - cestu spájajúcu pobrežnú planinu s júdskými rovinami.
 
Rozloha pevnosti je 18 x 18 metrov. V štyroch rohoch mala vybudované strážne veže. Pri vchode do budovy sa zachoval mohutný prah vytesaný z jednej skaly s hmotnosťou okolo 3 ton. Vo vnútri pevnosti bol dvor s dláždenými kamennými doskami a stĺpami uprostred.
 
Po oboch stranách nádvoria boli postavené miestnosti. V nich našli stovky hrnčiarskych artefaktov, z ktorých niektoré boli stále celé, vrátane špeciálnych nádov, ktoré sa pravdepodobne používali na náboženské rituály. V izbách boli tiež nájdené veľké množstvá misiek, niektoré z nich boli vyrobené v egyptskom štýle.
 
Pozostatky pevnosti boli odkryté pomocou študentov z Multidisciplinárnej školy v Be'er Sheva, študentov z predvojenského prípravného programu a ďalších dobrovoľníkov. Nálezisko bude otvorené pre verejnosť.
 
 
FOTO: Pôdorys odkrytej pevnosti (Emil Aladjem, Izraelský úrad pre starožitnosti).

Späť na správy