Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Nájdená pečať z prvochrámovej éry

Nájdená pečať z prvochrámovej éry

Biblia zmieňuje správcu Jeruzalema, vysoko postaveného úradníka vymenovaného kráľom, v kontexte vlád judských kráľov Hezekiáša a Joziáša. Fantasticky zachovaný odtlačok pečate od biblického správcu Jeruzalema počas éry prvého chrámu bol nájdený archeológmi na mieste, kam spadol asi pred 2700 rokmi. Tento jedinečný opečiatkovaný kus hliny z provochrámovej éry obsahujúci hebrejský nápis bol objavený pri archeologických prácach Izraelského pamiatkového úradu pri Múre nárekov v Jeruzaleme.

Podľa archeologičky, doktorky Šlomit Weksler-Bdolahovej, Biblia zmieňuje dvoch vládcov Jeruzalema, a tento nález potvrdzuje, že túto pozíciu mal niekto v meste pred cca 2700 rokmi. Neobyčajný nález je plochá hrudka hliny, opečiatkovaná a vypálená. Má rozmery 13x15 mm a hrúbku 2-3 mm. Vrchná časť pečate znázorňuje dve postavy, otočené tvárami k sebe a na spodnej časti je nápis v starobylej hebrejčine.

V starom Jeruzaleme sa už našli desiatky pečatí a pečatidiel, vrátane oblasti pri Chrámovej hore. Tiež niekoľko pečatí jeruzalemského správcu (hebr. sar ha'ir, doslovne knieža mesta), ktorý bol najvyššie postavený úradník v meste, cirkuluje na čiernom trhu. Avšak tento kus je jedinečný vo svojom nespochybniteľnom pôvode.

"Náš je jedinečný, pretože to bolo po prvý krát, čo sa našla pečať správcu mesta Jeruzalem na správnom mieste," povedala Weksler-Bdoláhová

Pruhované šaty

Vrchná časť otlačku správcovej pečate ukazuje dve stojace postavy otočené ku sebe tvárami. Ich identita je nejasná, pretože ich hlavy vyzerajú len ako body bez zvláštnych čŕt.Postavy sú oblečené v pásikavých rúchach siahajúcich po kolená.

Pásiky alebo pruhy boli súčasťou starovekého šatníka. Okrem biblického príbehu Jozefa, ktorému otec dal vyhotoviť pásikavé rúcho (Gen. 37:3), v tzv. "Šalamúnových medených baniach" v Timne našli vlnené textílie s modrými a červenými pásikmi zachované vďaka suchu púšte po dobu viac ako 3000 rokov.

Na spodnej časti je nápis v starovekej hebrejčine "sari'r"  o čom sú archeológovia presvedčený, že je to starobylá hebrejská fráza pre  "sar ha'ir" alebo "vládca (knieža) mesta". K čomu vládca mohol používať odtlačok pečate nie je úplne známe. Možno bol niekomu daný ako príležitostný suvenír v mene vládcu mesta, alebo slúžil ako módne logo.

Hlinená pečat "kniežaťa mesta" bola spozorovaná počas konzervačných prác na budove datovanej do prvochrámovej éry, okolo 6. alebo 7.storočia pred Kr. Po vykonaní analýz ju predstavili primátorovi Jeruzalema, Nir Barkatovi, ktorý si ju vystaví vo svojej pracovni.

V Meste Dávidovom (časť Jeruzalema) boli nájdené už desiatky pečatidiel a ich odtlačkov (pečatí) z prvochrámového obdobia, mnohé s menami biblického typu v starobylej hebrejčine. Všetky tieto nálezy potvrdzujú teóriu, že Jeruzalem bol v dobe železnej hlavným administratívnym mestom v judskom kráľovstve.

V stanovisku pre Izraelský pamiatkový úrad Weksler-Bdolahová uviedla svoje predvedčenie, že pečať bola pripojená k dôležitému transportu a slúžila ako nejaký druh loga alebo ako malý suvenír, ktorý bol poslaný v mene vládcu mesta.

"Je pravdepodobné, že jedna z budov v našich vykopávkach bola cieľom tohoto transportu, poslaného vládcom mesta." Nález pečate s týmto vysokým titulom, v spojení s veľkým zhromaždiskom pečatí nájdených v budove v minulosti, podporuje predpoklad, že táto oblasť nachádzajúca sa na západnom svahu západného vrchu starobylého Jeruzalema, okolo 100 m západne od Chrámovej hory, bola počas prvochrámového obdobia obývaná vysokopostavenými úradníkmi. Je to prvý krát, čo bola takáto pečať nájdená v autorizovaných vykopávkach. 

Profesor Hebrejskej univerzity, Tally Ornan, a profesor Telavivskej univerzity, Benjamin Sass, ktorí študovali pečať, ju popísali nasledovne: "Nad dvojitou čiarou sú dve postavy, otočené tvárami k sebe zrkadlovým spôsobom. Ich hlavy sú zobrazené ako veľké body bez akýchkoľvek detailov. Ruky jednej postavy otočené smerom von sú spustené a ruky druhej smerujúce dovnútra sú zvihnuté. Každá z postáv má oblečený pruhovaný odev po kolená. V časti pečate pod dvojitou čiarou je nápis v starobylej hebrejčine, bez medzery medzi slovami a  bez určitého člena. Nápis znamená (hebrejsky) 'lesar ha'air,'  alebo  'patriaci vládcovi mesta '. Titul 'vládca mesta' je známy z Biblie a z mimobiblických dokumentov, a označuje úradníka určeného kráľom. Vládcovia (kniežatá) Jeruzalema sú zmienení v Biblii dvakrát: v 2.Knihe kráľov, Jošua je vládca mesta v časoch kráľa Hezekiáša a v 2.Kronickej, Maaseiaš je vládcom mesta v čase kráľa Joziáša."

 "Je veľmi ohromujúce dostať pozdrav v prvochrámovej éry Jeruzalema," povedal Barkat pri pohľade na pečať. "Ukazuje to, že pred 2700 rokmi Jeruzalem, hlavné mesto Izraela, bolo silným a centrálnym mestom. Jeruzalem je jedno z najstarších hlavných miesto vo svete, kontinuálne obývané židosvkým národom viac ako 3000 rokov."

Konzervačné práce na mieste v mene Izraelského pamiatkového úradu boli vykonané Josim Vakninom a Chaimom Makuriyaom.

 

ZDROJ: Haaretz, 1.1.2018;   Arutz Sheva, 1.1.2018 (s videom)

FOTO: Nájdená pečať (Clara Amit, Izraelský pamiatkový úrad)


Späť na správy