Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Nález v biblickom Šíle

Nález v biblickom Šíle
Starobylý, 3000-ročný egyptský skarab, používaný ako pečatidlo, bol nedávno objavený v náleziskách v izraelskom osídlení Šílo v regióne  Benjamín.
 
Objav spôsobil veľké vzrušenie medzi výskumníkmi  - archeologickým úradníkom civilnej správy a spolupracovníkmi pre biblický výskum v Texase pod vedením Dr. Scotta Striplinga, pretože toto zriedkavé zistenie sa týka biblického príbehu o Izraelitoch, ktorí počas tohoto obdobia prichádzajú z Egypta do Šíla.
 
Ďalej sa našiel lúč oltára z doby železnej. Toto zistenie posilňuje presvedčenie, že oblasť v tomto období slúžila ako miesto bohoslužieb pre Židov.
 
Výsledky sú teraz prezentované na 8. konferencii v Šíle, kde sa takisto odprezentuje mnoho zistení z biblickej a archeologickej oblasti.
 
Predseda regionálnej samosprávy, Yisrael Gantz, zhrnul pred konferenciou nové objavy: „Zriedkavé nálezy v Šíle sú veľmi vzrušujúce, silné a dôrazne dokazujú našu historickú pravdu a väzby na krajinu Biblie - Benjamín. Pozvali sme všetkých, aby sme ukázali úžasné odhalenia na 8. konferencii v Šile, ako aj počas celého roka.“
 
FOTO: Pečatidlo skarabea

Späť na správy