A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Závažie z prvochrámového obdobia

Závažie z prvochrámového obdobia

Počas preosievania zeminy v národnom parku Emek Tzurim, pod dohľadom nadácie Mesta Dávida, bol nájdený prekvapujúci artefakt: malé kamenné závažie s vyrytými hebrejskými písmenami, vyjadrujúcimi slovo "beka". 

Závažie datované do provochrámovej éry bolo objavené v archeologickej sutine pochádzajúcej zo základov Západného múru, severne od Mesta Dávida pri spodnej časti Robinsonovho oblúku. Zem  bola premiestnená z oblasti vykopávok na preosievacie miesto v národnom parku Emek Tzurim pre ďalšie starostlivé skúmanie a počas procesu preosievania bolo nájdené závažie.

Závažie beka bolo používané na odváženie polšekelových darov prinesených židovským ľudom na údržbu Chrámu a pri sčítaní, ako je zmienené v Biblii: "Pol šekla pripadlo na hlavu, pol šekla vo váhe šekla svätyne, na každého počítaného, vo veku od dvadsať rokov a vyše..." (2.Mojž. 38:26)

Archeológ Eli Shukron, ktorý viedol vykopávky z poverenia Izraelského archeologického úradu, vysvetľuje: "Keď pol-šekelové dane boli prinášané do Chrámu počas prvochrámového obdobia, neexistovali žiadne mince, a tak používali strieborné prúty. Aby spočítali hmotnosť prinesených kúskov striebra, dali ich na jednu misku váh a na druhú dali závažie beka. Beka je ekvivalentné pol-šekelu, ktorý každá osoba od 20 rokov vyššie bola povinná priniesť do Chrámu." Je treba zmieniť, že biblický šekel vážil 11,33 gramu.

Podľa Shukrona, "závažia beka z prvochrámovej éry sú vzácne; avšak toto závažie je vzácnejšie, lebo nápis na ňom je v zrkadlovom skripte a písmená sú vyryté zľava doprava namiesto zprava doľava. Môže sa teda usúdiť, že umelec, ktorý vyryl nápis na závaží, sa špecializoval na vyrývanie pečatidiel, keďže pečatidlá vždy mávajú zrkadlové písmo, aby keď sa urobí pečať, nápis sa objavil v obvyklom čitateľnom písme".

"Očividne, remeselník pečatidla bol zmätený, keď vyryl nápis do závažia a omylom použil zrkadlové písmo, na aké bol zvyknutý. Z tejto chyby môžeme zistiť všeobecné pravidlo: umelci, ktorí vyrývali do závažia počas prvého Chrámu boli rovnakí umelci, akí sa špecializovali na vytváranie pečatidiel."

"Toto tritisíc rokov staré beka závažie so starobylým hebrejským textom bolo pravdepodobne používané v prvom Chráme a ukotvuje hlboké historické spojenie židovského národa s Jeruzalemom", povedal Doron Spielman, viceprezident nadácie Mesta Dávida. "Je to pripomenutie od našich predkov z čias prvého Chrámu, že dnešný štát Izrael nestojí na 70-rokov starom hlasovaní Spojených národov, ale na základoch, ktoré začali pred viac ako tromi miléniami. Každý deň archeológovia v meste Dávida odkrývajú našu minulosť a zachovávajú našu budúcnosť."

Nález bude vystavený pre širokú verejnosť počas sviatku Chanuka v národnom parku Emek Tzurim.

Preosievací projekt národného parku Emek Tzurim, pod dohľadom nadácie Mesta Dávidovho, spolu s Izraelským národným parkom, je archeologický projekt veľkého rozsahu, ktorý ponúka verejnosti archeologický zážitok. Projekt nesúci názov "Archeologická skúsenosť" je vedený archeológmi a umožňuje zúčastneným stať sa "arhceológom na deň", keď preosievajú zeminu a nachádzajú v nej poklady minulosti. Z nálezov z tohto projektu je pečatidlo kráľa Ezechiáša, mince z rôznych období Jeruzalema, hroty šípov, ozdoby a iné.

Zdroj: Arutz Sheva, 21.11.2018 (s videom)

Foto: Nájdené závažie s hebrejským textom (Eliyahu Yanai)


Späť na správy