Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Našli dôkaz zemetrasenia z obdobia prvého Chrámu

Našli dôkaz zemetrasenia z obdobia prvého Chrámu

"A budete utekať dolinou mojich vrchov, lebo dolina vrchov bude sahať po Ácel. A budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za dní Uziáša, judského kráľa. A tak prijde Hospodin, môj Bôh, a všetci svätí s tebou." (Zach 14:5)

Archeologické vykopávky Izraelského úradu pre starožitnosti v národnom parku Mesto Dávida odhalili vrstvu so stopani po zničení, obsahujúcu črepy rôznych nádob ako misky, lampy, kuchynský riad, skladovacie nádoby, ktoré boli rozbité pri zrútení stien budovy.

Keďže nenašli žiadne stopy po požiari, podľa vedcov nešlo o človekom zapríčinenú udalosť. Dôvodom zrútenia budovy bolo teda zemetrasenie, ku ktorému došlo v Izraeli v ôsmom storočí pred Kristom, v období júdského kráľovstva a počas existencie prvého Chrámu.

Podľa archeológov Dr. Joeho Uziela a Ortala Chalafa, riaditeľov vykopávok z poverenia Izraelského úradu pre starožitnosti: „Keď sme vykopali stavbu a odhalili vrstvu zničenia z 8. storočia pred n. l., zostali sme veľmi prekvapení, pretože vieme, že Jeruzalem pokračoval v živote až do babylonskej invázie asi o 200 rokov neskôr. “

"Položili sme si otázku, čo mohlo spôsobiť takú výraznú vrstvu deštrukcie, ktorú sme odkryli. Pri skúmaní nálezov z výkopu sme sa zisťovali, či je na to nejaký odkaz v biblickom texte. Je zaujímavé, že zemetrasenie, ktoré Biblia zmieňuje v knihách proroka Ámosa a Zachariáša, nastalo v čase, kedy sa zrútila budova, ktorú sme vykopali v Meste Dávida. “

„Kombinácia nálezov v teréne spolu s biblickým popisom nás viedla k záveru, že zemetrasenie, ktoré postihlo izraelskú krajinu počas vlády judského kráľa Uziáša, zasiahlo aj hlavné mesto kráľovstva - Jeruzalem.“

Podľa odborníkov: „Zemetrasenie, ku ktorému došlo v polovici 8. storočia pred n. l. bolo pravdepodobne jedným z najsilnejších a najničivejších zemetrasení v staroveku a dôkazy o jeho výskyte boli v minulosti objavené pri vykopávkach na rôznych miestach po celom Izraeli, ako Hazor, Gezer, Tel Agol a Tell es-Safi/Gath".

Teraz najnovšie vykopávky, ktoré sme vykonali v Meste Dávida, naznačujú, že zemetrasenie pravdepodobne zasiahlo aj mesto Jeruzalem.

ZDROJ: Israel National News 4.8.2021 (s videom)

FOTO: Zvyšky nádob po zemetrasení v archeologickej vrstve (Elijahu Yanai, Mesto Dávida)


Späť na správy