Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

NOVÝ PREKLAD BIBLIE - Daniel Šobr a kol.

NOVÝ PREKLAD BIBLIE - Daniel Šobr a kol.

Predstavujeme vám prvé súborné vydanie Evanjelií, Skutkov apoštolov a Listu Rimanom. Máte prvú príležitosť „ochutnať“ nový preklad, ktorý prešiel revíziou a zahŕňa takmer dve tretiny celkového textu Novej zmluvy.

Ambíciou nášho prekladu je pokračovať v tradícii viac-menej doslovných prekladov biblického textu, ktorá sa v našom prostredí začína Kralickou Bibliou a pokračuje dodnes veľmi populárnym prekladom prof. Roháčka.

Našim cieľom je zachovať duchovnú ostrosť a silu spomenutých starých prekladov s využitím výrazových prostriedkov moderného slovenského jazyka.

V prípade záujmu si knihu môžete objednať v našom e-shope.


Späť na správy