Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Obed pre nezadaných

Obed pre nezadaných

Bratia a sestry, pozývame všetkých nad 18 rokov, ktorí sú nezadaní a chcú nadviazať kontakty, na obed. 

Obed sa uskutoční medzi zhromaždeniami na konferencii v sobotu 22.6.2019 o 14:30. Prosíme, aby ste sa záväzne prihlásili do 14.6.2019 (piatok). Predpokladaná cena obeda 8€.

Spoliehame na vašu zrelosť, že nebude treba vyberať peniaze dopredu, ale bude stačiť na mieste a veríme, že si neurobíte zlé meno tým, že sa prihlásite a len tak sa nedostavíte. 

Bude to super! Nehanbite sa a príďte. :) 

Prihlásiť sa môžete u Martiny Šafaříkovej cez sms na tel. č. 0904 004 830 alebo cez mail jasikova.martina@gmail.com. Prosím uveďte svoje celé meno. 


Späť na správy