Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Obnovujeme bohoslužby!

Obnovujeme bohoslužby!

Od piatku 10.12.2021 obnovujeme v Banskej Bystrici bohoslužby.

Program bohoslužieb:

  • pondelok - 18:00 h.
  • streda - 18:00 h.
  • piatok - 18:00 h.
  • nedeľa - 10:00 h.
  • nedeľa - 17:00 h.

 

 


Späť na správy