Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Obnovujeme bohoslužby!

Obnovujeme bohoslužby!

Od piatku 10.12.2021 obnovujeme v Banskej Bystrici bohoslužby.

Program bohoslužieb:

  • pondelok - 18:00 h.
  • streda - 18:00 h.
  • piatok - 18:00 h.
  • nedeľa - 10:00 h.
  • nedeľa - 17:00 h.

 

 


Späť na správy