Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

ONLINE s Jaroslavom Křížom

ONLINE s Jaroslavom Křížom

Pozývame vás sledovať online s pastorom Jaroslavom Křížom - v stredu o 18:00 hod. a v nedeľu o 10:00 hod. Vysielať budeme na YouTube BB.

Pozn.: Bohoslužby sú od 1.1.2021 na celom území SR do odvolania zakázané.


Späť na správy