Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

ONLINE bohoslužby s Jaroslavom Křížom

ONLINE bohoslužby s Jaroslavom Křížom

V stredu o 18:00 h. a v nedeľu o 10:00 h. sa uskutočnia online bohoslužby s pastorom Jaroslavom Křížom. Vysielať budeme na YouTube BB.

Pozn.: Bohoslužby sú od 1.1.2021 na celom území SR do odvolania zakázané.


Späť na správy